Lojo svenska seniorer

Varför?

Svenska Pensionärsförbundet är en intresse- och medborgarorganisation, som driver och bevakar pensionärernas ekonomiska och sociala intressen, samt arbetar för att ge pensionärerna bästa möjliga livskvalitet.

Du får tidningen GOD TID tio gånger i året – vår medlemstidning – med information om hälsovård, socialpolitik, medicin, resor och pensionsfrågor.

Problem med formuläret? kontakta: Elisabeth Kippilä: 040-7255254 elisabeth.kippila@hotmail.com 


Adressuppgifter


Kontaktuppgifter

Om e-postadressen ändras gäller den gamla tills den nya är bekräftad.


Övrigt

Skriv siffran 9 med bokstäver: