Lojo svenska seniorer

Välkommen till Lojo svenska seniorer

 

Vi är en svenskspråkig (politiskt obunden) förening, som tillhör Svenska pensionärsförbundet.

Vår förening grundades år 1977 och firade sitt 40-års jubileum i maj 2017

Till vår verksamhet hör våra sammankomster med information och underhållning, som vi ordnar i Ristin Koulu (varannan vecka).

Vidare har vi:
- en seniordansgrupp
  OBS. PAUS för tillfället


- en hobbyklubb
  Vi träffas måndagar  kl 13.30 - 16:30, Gerknäs Stenskolan övre vån.
  Dragare: Birgit Pihl. Hobbyklubben samlas varannan måndag jämnaveckor


- ett samtalscafé
  Vi träffas huvudsakligen i Lojo Huvudbibliotek. Ledare: Litti Wahlbeck.
   Vi möts varannan tisdag uddaveckor.
  Tag kontakt med Litti för närmare upplysningar.

- en petanqueklubb (om sommaren)
 Dragare:  Birger Grönberg.

Vi ordnar:
- utfärder
- 1-2 dagars resor
- samkväm med andra föreningar

Föreningen har drygt 100 medlemmar och vi tar gärna emot flere. Välkomna!
Kom gärna med på ett möte eller kontakta ordföranden eller sekreteraren, se kontaktsidan


  

 

 

Artikel