Lojo svenska seniorer

Kontaktuppgifter

Ordförande: 
Gudrun Lahtinen, Rusthållsgatan 7 C 19, 08200 Lojo
gsm 040-8473256
e-mail: g.lahtinen@dnainternet.net

Vice ordförande, reseledare
Rolf Grandell tel. 041-4677202
Rusthållsgatan 6 B 11, 08200 Lojo

e-mail: rolf.grandell@saunalahti.fi

Kassör:
Maj-Len Backman,tel. 040.5450930
Veräjäranta 13, 08450 Lojo
e-mail: majlen.backman@gmail.com

Vicekassör:
Elisabeth Kippilä, Tuomasgränden 7 08700 Lojo (IT-kontaktperson)
gsm 040-7255254
e-mail: elisabeth.kippila@hotmail.com

Sekreterare:

Maj-Lis Matinlassi, Tusastranden 4 bst 8, 08700 Lojo         
gsm 050-3740549  

e-mail: lojo.seniorer@gmail.com

Vicesekreterare:
Snöfrid Rantanen, Maksjokivägen 44, 08700 Lojo,
gsm 045-2606588
e-mail: rantanen.snofrid@gmail.com

Medlem:

Birger Grönberg tel. 050-3691146
Anttigatan 6 A, 08200 Lojo

Siv Holmström tel. 050-3755369                                                                      Hasseluddsallén 3 C10, 8700 Lojo

e-mail siv.holmstrom@dnainternet.net

Gretel Fyrqvist tel.040-7386663
Virkbyvägen 2  B A 26 08700 Lojo
e-mail: gretel.fyrqvist@luukku.com

Ersättare:                   

Irmeli Wikman  gsm 050-3405089
e-mail:irmeli.wikman@gmail.com   

Eva Skog, tel. 040-5955030
e-mail:eva.m.skog@gmail.com

 

 epost lojo.seniorer@gmail.com  

 

(Uppdaterad 07.02.2019)