Lojo svenska seniorer

OBS -  I och med Korona kan vissa evenemang ha ställts in!

På grund av det rådande läget har styrelsen beslutat 28.5.2020 att inga aktiviteter ordnas under sommaren. Mera information i slutet av sommaren.

 

PROGRAM hösten 2020

Petanqe spelas på Kässä  p-plats onsdagar kl.14.00

Vandring med start i Virkby city kl.11.30 torsdagen 10.9 och i Lojo den 24.9 kl 11.30

Samtalscafé och hobbyklubben håller paus i väntan på bättre tider.

Under hötslovsveckan ordnas ingen Hemlig resa. Om coronasituationen tillåter så den 15.10 reserveras Åsvalla kl.13.00 för en Rolig dag. Då skulle vi också ha försäljning av handarbete. På grund av coronan måste vi inhibera vår "roliga dag".

15.11 Seniorernas kyrksöndag.

19.11 Höstmöte kl.10,00 på Åsvalla Nummisvägen 39 Lojo  På grund av coronapandemin max 20 personer. Alla bör ha munskydd. Gudrun Lahtinen tar emot anmälningar tel. 040 8473256.Ingen servering.
17.12 Vandring i Lojo med start från garvartorget kl 12.00 eventuellt lunch.

Härmed önskar jag er alla en Fridfull Jul !

 


 
                       

 

Brukskonto nr: FI67 4006 2650 002464

Resekonto   nr: FI48 4006 2620 045908

 

 

Kaffegrupperna

Grupp 1

Göta,Eva, Benita, Siv

Grupp 2

Sinikka,Gun-Maj,Heidi, Kristel

Grupp 3

Linnea,Snöfrid,Tony,Marita S.

Grupp 4

Elisabeth,Asta,Gretel F. Kristina J. Kerttu

Grupp 5

Birger,Rolf,Arne,Mauno

Grupp 6

Ingeborg,Ulla,Inga-Lill,Marita L.

Grupp 7

Barbro,Inga-Britt,Maj-Gret,Irmeli
 

 

 

Kaffevisan, melodi: Månen vandrar på fästet klar

Av allt det goda, som man förtär bland alla jordisk. a drycker,

Ju kaffetåren den bästa är, den skingrar människans nycker.

Den stärker kroppen, den livar själen

den känns från hjässan, ja ner i hälen.

Den smakar bra, den smakar bra!

Av allt det goda, som man förtär bland alla jordisk. a drycker,

Ju kaffetåren den bästa är, den skingrar människans nycker.

Den stärker kroppen, den livar själen

den känns från hjässan, ja ner i hälen.

Den smakar bra, den smakar bra!