Lojo svenska seniorer

 

PROGRAM våren 2024
På våren hålls mötena kl. 15:00-17:00 i Ristin koulu


To 11.1. Vi minns våra avlidna, kaplan Tanja Louhivuori.

Fri samvaro.

Kaffegrupp 2

 

To 8.2. Projektkoordinator Cilla Törnblom-Backman;

berättar hur vi kan förmedla traditioner, seder till de yngre.

Lotteri.

Kaffegrupp 3

 

To 7.3. Vårmöte.
Försäljning av matvaror och handarbeten, bingo

kaffegrupp 4

 

To 4.4. Kerstin Holmberg från Västra Nylands välfärdsområde (LuVn) kommer och berättar om hemvården i välfärdsområdet.

Kaffegrupp 5


To 2.5. Karneval.

Kaffegrupp 6

 

Kaffeavgift på mötena 2 €

Hemsida: www.lojo.spfpension.fi

Behöver du skjuts till mötet ring Maj-Len 040-5450930

Brukskonto nr: FI67 4006 2650 002464
Resekonto nr: FI48 4006 2620 045908 
  resor och teaterbesök

 

Återkommande aktiviteter: 

Måndagar jämna veckor kl. 10.00 hobbyklubb i Kalkpetter, Gretel och Gunilla start 22.1

Tisdag/en gång/månad kl. 14.00 Samtalscafé i Cafe Lauri. Gode

Onsdagar kl. 14.00 Petanque på Kässä p-plats. Vi startar 17.4 . Siv

Torsdagar vandring kl. 12.15 med start turvis i Lojo eller Virkby .Börjar i Lojo 18.1. Gode

Måndagar udda veckor kl. 10,30 sånggruppen i Kalkpetter. Eva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAFFEGRUPPERNA

Grupp 1

Eva, Benita, Siv, Gunilla

Grupp 2

Tuula S,Heidi, Kristel, Ulla P,

Grupp 3

Ulla,Marita S.Marita L. Helena

Grupp 4

Elisabeth,Asta,Gretel F. Kristina J.

Grupp 5

Rolf,Kenneth,Kaj

Grupp 6

Barbro,IngaBritt,Maj-Gret,Irmeli

                                                                                                                 

Kaffevisan, melodi: Månen vandrar på fästet klar

Av allt det goda, som man förtär bland alla jordisk. a drycker,

Ju kaffetåren den bästa är, den skingrar människans nycker.

Den stärker kroppen, den livar själen

den känns från hjässan, ja ner i hälen.

Den smakar bra, den smakar bra!

Av allt det goda, som man förtär bland alla jordisk. a drycker,

Ju kaffetåren den bästa är, den skingrar människans nycker.

Den stärker kroppen, den livar själen

den känns från hjässan, ja ner i hälen.

Den smakar bra, den smakar bra!