Lojo svenska seniorer

OBS -  I och med Korona kan vissa evenemang ha ställts in!

På grund av det rådande läget har styrelsen beslutat 28.5.2020 att inga aktiviteter ordnas under sommaren. Mera information i slutet av sommaren.

Den 8 aprill vandrade vi från Virkby city till Hasseludden och hade piknick där, Vi var 11 damer. Det var trävliget att träffas så många i dessa corana tider. 

 

PROGRAM våren 2021

 

Vandring varje vecka på torsdagen kl 12,i Virkby och Lojo följande vandring har vi i Lojo den 4.2. och Virkby 18.2.2021. Följ med L-U järjestöpalsta.

Medlemsavgiften 20€ kan betalas in på föreningens brukskonto FI67 4006 2650 0024 64.

Samtalscafé och hobbyklubben håller paus i väntan på bättre tider.

5.5. börjar vi spela petanque på Kässä p-plats kl 14.00.

 

 


 
                       

 

Brukskonto nr: FI67 4006 2650 002464

Resekonto   nr: FI48 4006 2620 045908

 

 

Kaffegrupperna

Grupp 1

Göta,Eva, Benita, Siv

Grupp 2

Sinikka,Gun-Maj,Heidi, Kristel

Grupp 3

Linnea,Snöfrid,Tony,Marita S.

Grupp 4

Elisabeth,Asta,Gretel F. Kristina J. Kerttu

Grupp 5

Birger,Rolf,Arne,Mauno

Grupp 6

Ingeborg,Ulla,Inga-Lill,Marita L.

Grupp 7

Barbro,Inga-Britt,Maj-Gret,Irmeli
 

 

 

Kaffevisan, melodi: Månen vandrar på fästet klar

Av allt det goda, som man förtär bland alla jordisk. a drycker,

Ju kaffetåren den bästa är, den skingrar människans nycker.

Den stärker kroppen, den livar själen

den känns från hjässan, ja ner i hälen.

Den smakar bra, den smakar bra!

Av allt det goda, som man förtär bland alla jordisk. a drycker,

Ju kaffetåren den bästa är, den skingrar människans nycker.

Den stärker kroppen, den livar själen

den känns från hjässan, ja ner i hälen.

Den smakar bra, den smakar bra!