Lojo svenska seniorer
Hasseludden november 2020

Lojo Seniorer ser fram├ąt

09.02.2021 kl. 11:14

Lojo Seniorer ser framåt!

Ett år har gått sedan vi lärde oss ordet Coronavirus och Covid 19. Det är ett år vi kommer att minnas länge! För vår förenings del innebar det att vi måste inhibera våra föreningsmöten som hålls i Risti skola. Vi trodde vi kunde inleda mötena på hösten 2020, sedan på våren 2021. I skrivande stund hoppas vi på hösten 2021! Det är många av oss som ser fram emot att träffas. Vi har saknat den sociala samvaron men det delar vi ju med många andra.

En del verksamhet har vi dock haft, Petanque varje onsdag så länge vädret tillåtit. Vandringarna har också fortsatt varannan torsdag, turvis i Lojo och Virkby. Detta fortsätter vi med nu på våren om de gällande restriktionerna tillåter.

Det konstituerande styrelsemötet hölls i januari på Åsvalla, med tillräckligt avstånd och

munskydd på. Då avtackades de långvariga styrelsemedlemmarna Snöfrid Rantanen och Birger Grönberg. Tack för troget arbete! Till nya styrelsemedlemmar har valts Maj-Lis Matinlassi och Gunilla Nummi.

Gudrun Lahtinen har valts till ordförande och Rolf Grandell till vice orförande och reseledare. Sekreterare är Maj-Lis Matinlassi och kassör är Maj-Len Backman. Vice sekreterare är Irmeli Wikman och vice kassör Elisabeth Kippilä som också sköter om vår hemsida.

Hobbyklubbens verksamhet har också legat nere liksom samtalscafé, men vi hoppas sätta igång så snart det går. Föreningen kommer att hyra mer ändamålsenliga utrymmen i Kalkki-Petteris kontorshotell. Flytten av allt material från Gerknäs gamla skola sker i slutet av april.

Vi ser naturligtvis fram emot att inleda all verksamhet igen och hoppas på många nya ivriga medlemmar som har många nya idéer.

Eva Skog