Lojo svenska seniorer

Vandringar i Lojo

28.09.2021 kl. 15:43

 

Vandringar i Lojo

Redan tidigt på våren startade Lojo svenska seniorer med sina vandringar. Först varannan vecka, men behovet av att kunna träffas ute i naturen växte, och så beslöt vi vandra varje torsdag; ofta med kaffe i ryggsäcken. Gruppen på 2-12 damer (herrarna har lyst med sin frånvaro) har träffats turvis i Virkby och Lojo centrum.

Otroligt, hur många vackra och intresantta platser vi har vandrat på, delvis på gator och delvis på stigar.

Vi har bekantat oss med bl.a.området för sommarens bostadsmässa vi stranden av Lojo sjö, terängen runt Tytyri gruva, det vackra kafe´et på Harbonäs och Hasseludden i Virkby.

Den 1. juli avslutade vi säsongen med en vandring i parken runt Svartå slott och kaffe med tilltugg på Krämars gård.

Om allt går enligt planerna fortsätter vi vandra i slutet av augusti.

Gode Lahtinen